15.6.06

El diputat de l'Els Verds-EU, Carles Arnal, va presentar ahir una bateria de preguntes al conseller de Territori, Esteban González Pons, sobre la incineradora de Vall d'Alba i els motius de la implicació de l'administració a través de Vaersa en la construcció de la instal·lació, així com les garanties d'imparcialitat a l'hora d'aprovar l'autorització ambiental integrada del projecte, al ser els alts càrrecs de la conselleria consellers de l'empresa promotora, Tècniques i Tractaments Energètics de Residus, Societat Anònima.
Arnal planteja els seus dubtes sobre la conveniència d'anar a l'eliminació de residus, mitjançant la combustió alguna cosa que, diu, no recull clarament la legislació. I pregunta «quins són els motius pels quals aquesta instal·lació d'incineració no figura en cap document de planificació dels residus sòlids urbans?». Recorda que la política de gestió de residus urbans tendeix a la disminució i reducció progressiva «com es compatibilitzar aquests amb les aportacions constants de residus que precisa aquesta planta?»
Arnal pregunta si, «atès que per a fer rendible la incineració de residus es requereix la crema d'un volum important de rebutjos, com encaixa aquesta circumstància amb el principi de proximitat per a tractar els residus que preve la norma?» Levante

No hay comentarios: